خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار جانباز ، بین جانباز 5 و 7
05137603400
www.MgTower.ir