وجود نمازخانه مجهز و مناسب برای برگزاری نماز جماعت و ویژه برنامه های فرهنگی مذهبی در کنار فعالیت های اجتماعی کسبه و تجار محترم از نکات برجسته این برج تخصصی می باشد .

شهر مشاغل
شهر مشاغل کودکان ، یک محیط آموزشی امن ، بی همتا و واقعی را برای کودکان و والدین فراهم می کند و به کودکان 4 تا 12 سال امکان تجربه ی آنچه پیش رو دارند را می دهد . کودکان مانند دنیای واقعی مشاغل مختلف را تجربه کرده و انجام می دهند و در قبال آن دستمزد میگیرند . مشاغلی همچون : آتش نشان ، دکتر ، افسر پلیس ... تمام ابزارها و لوازم به دو سوم اندازه واقعی تبدیل شده است تا برای استفاده بچه ها مناسب باشند .

رستوران کودک

رستوران VIP صفدری شاندیز
در بالاترین طبقه برج یکی از بهترین رستوران های شهر را تجربه خواهید کرد .